RIBO Kompetanse

RIBO har siden 2007 drevet med salg av utadrettede tjenester i form av terapeutisk behandling, veiledning og forelesning.

Hvordan jobber vi?
Vi starter behandlingen der folk føler seg trygge, ved kjøkkenbordet, på biltur, på tur i skog og mark eller andre steder. 
Da tilsynelatende like plager kan ha ulike årsaker, tilpasses metodevalget den enkelte person.
Hva jobber vi med?
Vi tilbyr behandling til barn og voksne som på en eller annen måte sliter psykisk eller med utfordrende atferd.
ordsky
Hvem bruker oss?
Vi har jevnlig oppdrag fra:
  • Kommuner
  • Fylkeskommuner
  • Spesialisthelsetjenesten
  • Vekstbedrifter
  • Universitet og høgskoler
  • Privatpersoner
  • NAV
Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon.

Tlf. 75 68 18 80