• Slide001
  • Slide003
  • Slide004

Stiftelsen RIBO tilbyr tjenester innenfor habilitering, rehabilitering, behandling og botilbud til personer med sammensatte utfordringer.