Kommunepsykologen på plass

3. januar var Kjersti Togstad (33) på plass som kommunepsykolog i Saltdal kommune. Dette betyr at Saltdal er tidlig ute ettersom det fra 2020 kommer pålegg om at alle landets kommuner skal ha dette.

 

Togstad jobber 50 prosent for Saltdal kommune med base på Helsestasjonen, mens den øvrige delen av stillingen kjøpes av RIBO.

Kjersti Togstad er fra Saltdal og var ferdig utdannet psykolog i 2010, og er ferdig utdannet psykologspesialist om ett år. Kjersti har jobbet innenfor spesialisthelsetjenesten og har erfaring fra voksenpsykiatrisk poliklinikk, rus og psykiatri (ROP), og de fire siste årene har hun vært ansatt i akuttpsykiatrien, sist ved Drammen DPS.

Vi ønsker Kjersti velkommen til Saltdal og RIBO.